Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
129 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała S... 2022-03-28
128 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Cen... 2022-03-28
127 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieokreślony 2022-03-28
126 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieokreślony 2022-03-28
125 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieokreślony 2022-03-28
124 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Chrześcijańska turystyka religijna studia pi... 2022-03-28
123 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 171/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania kierunku ... 2022-03-28
122 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 124/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2022-03-28
121 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programu Doskonalących Studiów Podyplomowych „Doradca rodziny” 2022-03-28
120 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki badawczej o n... 2022-03-28