Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
123 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 171/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania kierunku ... 2022-03-28
122 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 124/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2022-03-28
121 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programu Doskonalących Studiów Podyplomowych „Doradca rodziny” 2022-03-28
120 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki badawczej o n... 2022-03-28
119 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostek organizacyjnych w Instytucie Nauk Medyczn... 2022-03-28
118 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Medal... 2022-03-28
117 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Doskonalących Studiów Podyplomowych Doradca Rodziny 2022-03-25
116 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r.w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim n... 2022-03-25
115 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2022-03-25
114 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Formacja formatorów” na Wydzia... 2022-03-25