Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
623 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Działu Ewidencji i Rozliczania Projektów w Kwesturze ... 2020-01-10
622 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Dydaktyki Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-01-10
621 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia Studenta Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-01-10
620 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Ewaluacji i Badań Naukowych Uniwersytetu Ka... 2020-01-10
619 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Biura Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych ... 2020-01-10
614 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała S... 2019-12-31
613 2019 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwe... 2019-12-30
578 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich 2019-12-27
572 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie trybu składania wniosku o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictw... 2019-12-20
624 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 196/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Nauki o rodzinie na Wydziale Studiów ... 2020-12-19