Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
145 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim... 2022-04-29
144 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Biura Gospodarowania Mieniem Uniwersytetu Kardynała... 2022-04-26
143 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na... 2022-04-25
142 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2018 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Po... 2022-04-22
141 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora UKSW w sprawie Regulaminu prakt... 2022-04-22
139 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefa... 2022-04-13
138 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Reg... 2022-04-06
137 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84/2021 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu zaj... 2022-04-06
135 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia założeń w celu opracowania sprawozdania z działalnośc... 2022-04-05
134 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Centr... 2022-04-05