Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
257 2013 Decyzja Rektora Decyzja Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca Decyzje nr 31/2013 Rektora UKSW w sprawie powołania Komisji Etyki... 2013-12-20
289 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 176/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r.w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z przychodów własnych na wynagrodze... 2013-12-19
288 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 175/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytete... 2013-12-19
287 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 174/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2013-12-19
286 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 173/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu struktury organizacyjnej na Wydziale Bi... 2013-12-19
285 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 172/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Teologii Praktycznej na Wydziale Te... 2013-12-19
284 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2013 rok 2013-12-19
283 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2013 rok wn... 2013-12-19
282 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 169/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia korekty ze Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-fin... 2013-12-19
281 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 168/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania fi... 2013-12-19