Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
207 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 126/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego UKSW na 2010 rok 2009-12-17
206 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 125/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2009 rok 2009-12-17
205 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 124/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na rok 2009 2009-12-17
204 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 123/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Księdzu Biskupowi Generałowi Dywizji Dr. hab. Tadeuszowi ... 2009-12-17
203 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 122/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Księdzu Arcybiskupowi Generałowi Dywizji Dr. Sławojowi Le... 2009-12-17
202 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 121/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Pani dr Hannie Suchockiej, Ambasador RP przy Stolicy Apos... 2009-12-17
201 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 120/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie powołania czasopisma naukowego Wydziału Teologicznego "Kultura-Media-Teologia" 2009-12-17
200 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 119/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie likwidacji studiów II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria 2009-12-17
199 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 118/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu Uniwersytetu Otwartego UKSW 2009-12-17
198 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 117/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Uniwersytetu Otwartego UKSW 2009-12-17