Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
42 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa UKSW 2004-12-22
41 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kard... 2004-12-22
40 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ek... 2004-12-22
76 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 34/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ... 2004-12-21
117 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego UKSW na 2005 rok 2004-12-16
116 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmiany w planie rzeczowo – finansow... 2004-12-16
115 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa 2004-12-16
114 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Ochrony Środowiska w Centrum Ekologi... 2004-12-16
39 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Technicznych w Dział Techniczny 2004-12-14
75 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 33/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów doktoranckich prowadzonych na Wydz... 2004-12-08