Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
141 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 60/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsze... 2006-12-29
140 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 59/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-12-29
139 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 58/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-12-29
182 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. wyrażająca protest 2006-12-21
181 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie powołania czasopisma naukowego Wydziału Nauk Historycznych i Społecz... 2006-12-21
180 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów Uniw... 2006-12-21
179 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac projektowych w ramach realizacji in... 2006-12-21
178 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji inwestycji wieloletniej pod n... 2006-12-21
177 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2006 rok 2006-12-21
176 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmiany w planie rzeczowo-finansowy... 2006-12-21