Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 34/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Bibliotekarstwo na Wydziale Nauk Historycznych UKSW

pozycja 145
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-04-28
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi drugiego stopnia utworzenie kierunek studiów wydział nauk historycznych
załączniki