Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
16 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie współpracy z Instytutem Katolickim w Paryżu 1999-12-16
15 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązywania w UKSW uchwał Senatu ATK i Zarządzeń Rektora ATK 1999-12-16
14 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniem 16 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr 4/97 z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie zwiększenia... 1999-12-16
13 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia na zamierzonym Wydziale Teologicznym w Radomiu kierunku teologia 1999-12-16
12 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Wydziału Teologicznego w Radomiu 1999-12-16
11 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym kierunku: matematyka 1999-12-16
10 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 1999-12-16
4 1999 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/1999 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów 1999-12-15
3 1999 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/1999 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w mon... 1999-12-02
9 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2000/2001 1999-11-25