Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
74 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 28/10 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: „FARMER: Federated ... 2010-12-22
73 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 29/10 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany składu Zespołu projektowego mds. przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego monitoring... 2010-12-22
72 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 30/10 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Foresight regionalny dla szkół wyższych Wa... 2011-12-22
3 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2010 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w Uniwersytecie Kard... 2010-12-22
2 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2010 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej 2010-12-22
1 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez nauczycieli akademickich o zastosowanie 50 % kosztów... 2010-12-22
208 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie odwołania przedstawicieli studentów z komisji dyscyplinarnych dla studentów 2010-12-16
207 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych dla studentów 2010-12-16
206 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 105/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udziału honorariów z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych w wynagrodzeniach naucz... 2010-12-16
205 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 104/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na rok 2010 2010-12-16