Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
3 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/12 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie student... 2012-12-27
314 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 191/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów... 2012-12-20
313 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 190/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zakładu „Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców” na Wydziale Nauk Humanistycznych 2012-12-20
312 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 189/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Kształcenie polonistyczne z wykorzystaniem nowych technologii w pracy z uczniem zdoln... 2012-12-20
311 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzenie Oświatą" na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2012-12-20
310 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 187/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego UKSW na 2012 rok 2012-12-20
309 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 186/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2012 2012-12-20
308 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 185/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich 2012-12-20
307 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 184/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich 2012-12-20
306 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 183/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zaciągnięcie kredytu w formie linii kredytowej w maksymalnej kwocie 25 milionów ... 2012-12-20