Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
147 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 70/2007 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu prof. Peterowi Blaho 2016-01-07
146 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 69/2007 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Humanistycznych kierunku studiów Kulturoznawstwo 2007-12-20
145 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 68/2007 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na rok 2007 2007-12-20
144 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 67/2007 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego UKSW na rok 2008 2007-12-20
143 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 66/2007 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Grzegorczykowi 2007-12-20
142 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 65/2007 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi dr.Robertowi Zollitschowi 2007-12-20
36 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 46/2007 Rektora UKSW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-12-18
35 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 35/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia logotypu Biura Projektów Europejskich 2009-03-13
34 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 34/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia godzin rektorskich w dniu 14 grudnia 2007 r. 2009-03-13
33 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 33/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Socjalnych 2009-03-13