Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
51 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i przeprowadzania inwentary... 2005-12-20
50 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51 /2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Centrum Inicjatyw Uniwersyteckich „Pro memoria et f... 2005-12-20
49 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Centrum Systemów Informatycznych UKSW 2005-12-20
48 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ek... 2005-12-20
47 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia w UKSW Biura Karier 2005-12-20
152 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Systemów Informatycznych UKSW 2005-12-15
151 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego UKSW na 2006 rok 2005-12-15
150 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmiany w planie rzeczowo – finansow... 2005-12-15
149 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2005 rok 2005-12-15
148 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji inwestycji pod nazwą: Centrum ... 2005-12-15