Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
256 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 167/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Chrześcijańska Szkoła Przywództwa”... 2014-12-18
255 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 166/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplom... 2014-12-18
254 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 165/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o zmianie nazwy katedry na Wydziale Nauk Humanistycznych 2014-12-18
253 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2014 rok 2014-12-18
252 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 163/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 157/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w s... 2014-12-18
251 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych dla stud... 2014-12-18
250 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 161/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w spraw... 2014-12-18
249 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 160/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w spraw... 2014-12-18
248 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 159/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okre... 2014-12-18
247 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 158/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas... 2014-12-18