Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
549 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 24/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zasad realizacji mo... 2022-12-28
548 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 168/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego UKSW 2022-12-21
546 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 113/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2023 2022-12-21
547 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 23/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i d... 2022-12-21
545 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji pracownik... 2022-12-21
544 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 112/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawnictwa Naukowego UKSW 2022-12-20
543 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 153/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 75/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-12-19
542 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 152/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie now... 2022-12-19
541 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 151/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dys... 2022-12-19
540 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 150/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dys... 2022-12-19