Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
36 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i dokt... 2022-02-10
34 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynał... 2022-02-03
33 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby członków zwyczajnych oraz pracownikó... 2022-02-03
32 2022 Zarządzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Zarządzenie Nr 1/2022 Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie publikacji listy kandyd... 2022-02-02
31 2022 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 60/2022 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia wymagań, o których m... 2022-02-02
35 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych pro... 2022-02-08
27 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwe... 2022-01-28
26 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Reg... 2022-01-28
23 2022 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 59/2022 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wyboru jednego członka sena... 2022-01-26
24 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu wspierającego ds.... 2022-01-27