Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
26 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2001 r. dniem wolnym od pracy 2001-12-20
84 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekologii i Bioetyki 2001-12-06
83 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 57/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jego Eminencji Kardynałowi Marian... 2001-12-06
82 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie powołania dyrektora administracyjnego 2001-12-06
81 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zniesienia punktu konsultacyjnego Wydziału Teologicznego UKSW w Katowi... 2001-12-06
25 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie powołania Rady Programowej makrokierunku "matematyka, fizyka,... 2001-11-29
24 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ... 2001-11-23
23 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy 2001-11-19
80 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zmiany nazw katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2001-11-15
79 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie odwołania dyrektora administracyjnego 2001-11-15