Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
98 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Zagrożeń Cywilizacyjnych i Kulturowych 2002-12-19
97 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów ... 2002-12-19
96 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej nadania tytułu doktora honoris causa ks. kardynałow... 2002-12-19
95 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo – finansowym UKSW na 2002 rok 2002-12-19
94 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu za ro... 2002-12-19
93 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: uprawnień finalistów i laureatów olimpiad w latach 2003-2005 2002-12-19
92 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2003/ 2004 2002-12-19
37 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godz... 2002-12-17
36 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2002 r. dniem wolnym od pracy 2002-12-17
52 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 15/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie przydziału pomieszczeń dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2002-12-12