Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
176 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia dyscyplin, w ramach których uruchomiona zostanie rekrut... 2022-05-17
177 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2022 r. dotyczącą podziału dotacji na pomoc materialną... 2022-05-16
174 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2022 r. zmieniająca decyzję nr 12/2021 Prorektora ds. St... 2022-05-13
173 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 20 maja 2022 ... 2022-05-11
172 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Regul... 2022-05-11
171 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2022 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Regul... 2022-05-10
170 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 51/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie ustalenia składu Komitetu Sterującego w ramach projektu „Multidyscypli... 2022-05-05
169 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 24/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Ste... 2022-05-05
167 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 maja 2022 r. uchylająca Decyzję Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-04
166 2022 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 38/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora UKSW w sprawie zawierania umów o o... 2022-05-04