Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
176 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 109/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2008-12-18
175 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 108/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich 2008-12-18
174 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 107/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian Strategii rozwoju UKSW w latach 2003-2020 2008-12-18
173 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 106/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zapewnienia środków na finansowanie inwestycji budowlanej pod nazwą: Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW 2008-12-18
172 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 105/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego UKSW z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem UKSW 2008-12-18
171 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 104/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie Kulturą na Wydziale Nauk Humanistycznych 2008-12-18
170 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 103/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku filologia polska na Wydziale Nauk Humanistyc... 2009-12-18
169 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 102/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia specjalności pracownik socjalny ds. rodziny na kierunku Nauki o Rodzinie na Wydziale Teologicznym w Instytuc... 2008-12-18
168 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 101/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na rok 2008 2008-12-18
167 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 100/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego UKSW na 2009 rok 2008-12-18