Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
345 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2019-01-02
347 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję nr 19/2018 Prorektora ds... 2019-01-08
335 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2018-12-28
348 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 68/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uczelnianych zasad przyzn... 2020-09-11
346 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 67/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkurso... 2019-01-03
344 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 143/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie obsługi bieżącego rachunku bankowego,... 2018-12-28
343 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia... 2018-12-28
342 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 141/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów między... 2018-12-28
341 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 140/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu , terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu prz... 2018-12-28
340 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 139/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na cza... 2018-12-28