Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
14 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ... 2003-12-19
13 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ... 2003-12-19
53 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Uniwersytecie Kardy... 2003-12-10
52 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarac... 2003-12-10
51 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia Zaocznego Studium Nauk Historycznych prowadzon... 2003-11-27
50 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zasad dostarczania i gospodarowania środkami ochrony indywidu... 2003-11-26
90 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2003 Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju UKSW w latach 2003 - 2020 2003-11-20
89 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia planu wydawniczego na rok 2004 2003-11-20
88 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2004/2005 2003-11-20
87 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia Zaocznego Studium Nauk Historycznych prowadzonego n... 2003-11-20