Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
201 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie procedury przygotowywania obciążeń dyda... 2021-05-07
185 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 18/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przydzielenia środków na bad... 2021-05-07
202 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Finansowego 2021-05-07
200 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Księgowości 2021-05-07
199 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Budżetowania i Kontrolingu 2021-05-07
198 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Technicznego 2021-05-07
197 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Systemów Informatycznych 2021-05-07
196 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Administracyjno-Gospodarczego 2021-05-07
195 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 59/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Inicjatyw Rozwojowych 2021-05-07
194 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Zamówień Publicznych 2021-05-07