Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
90 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2021 r. uchylająca Decyzję Nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2021-03-04
89 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2021 r. uchylająca Decyzję Nr 76/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2021-03-04
82 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia menadżerska na Wydziale Społeczn... 2021-03-03
81 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 marca 2021 r. uchylająca Decyzję Nr 299/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2021-03-03
80 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2018 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Polit... 2021-03-03
88 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. odwołania dr Marty Makowskiej od Uchwały 284/2020 Senatu UKSW z dnia 29 paźd... 2021-03-03
87 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardyna... 2021-03-03
86 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieokr... 2021-03-03
85 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Med... 2021-03-03
84 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyboru dr hab. Anny Szczepan-Wojnarskiej, prof. ucz. do senackiej komis... 2021-03-03