Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
556 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 69/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przydzielenia środków na ... 2021-12-28
554 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 155/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca Decyzję 151/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2021-12-28
549 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 132/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2021-12-21
548 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 66/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołanie komisji konkurso... 2021-12-21
547 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 130/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała S... 2021-12-20
546 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 129/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieokr... 2021-12-20
545 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 128/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostek organizacyjnych w Instytucie Nauk Med... 2021-12-20
544 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 127/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru dr. n. med. Jacka Nasiłowskiego do Odwoławczej Komisji Dyscyp... 2021-12-20
543 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru dr. n. farm. Piotra Merksa do Odwoławczej Komisji Dyscyplinar... 2021-12-20
542 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru dr. n. med. Jacka Połosaka do Komisji Dyscyplinarnej dla stud... 2021-12-20