Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
165 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Systemu Poczty Elektronicznej UKSW 2022-05-04
164 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja... 2022-04-29
163 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Budowa kotło... 2022-04-29
162 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas określony 2022-04-29
161 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 191/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2022-04-29
160 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 80/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-04-29
159 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 79/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-04-29
158 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 141/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania kierun... 2022-04-29
157 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 158/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2022-04-29
156 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 144/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2022-04-29