Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
187 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2022-05-25
186 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 141/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2022-05-25
185 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności R... 2022-05-25
184 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawi... 2022-05-25
183 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dy... 2022-05-25
182 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w d... 2022-05-25
181 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” 2022-05-19
180 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie określenia liczebności grup studenckich oraz zasad planowania zaję... 2022-05-18
179 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i finansowania organizacji s... 2022-05-17
178 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 53/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu badawczego „International Econ... 2022-05-17