Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 36/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2020-2024

pozycja 147
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-04-28
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rektor zarządzenie zmieniające zakres działania prorektorzy rektora i prorektorów a. Środowisko wewnęrzne 4. delegowanie uprawnień
załączniki