Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
539 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 149/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie now... 2022-12-19
538 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 148/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dys... 2022-12-19
537 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 147/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dys... 2022-12-19
536 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 146/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie now... 2022-12-19
535 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 145/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dys... 2022-12-19
534 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 144/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dys... 2022-12-19
530 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 164/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2022-12-16
529 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 40/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dni 14 grudnia 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Un... 2022-12-14
528 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 39/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję Nr 6/2022 Prorektora ds. ... 2022-12-14
524 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 38/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 15 grudni... 2022-12-08