Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
278 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 49/2015 Rektora UKSW z dnia 2 października 201... 2015-12-31
113 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk absolwenckich w UKSW 2015-12-23
85 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2015 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2015-12-22
94 2015 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 4/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Kardynała St... 2015-12-22
109 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 167/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 76/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie... 2015-12-17
108 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 168/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego ... 2015-12-17
107 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 169/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okre... 2015-12-17
106 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okre... 2015-12-17
105 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. ... 2015-12-17
104 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 172/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Bolesława Zygmunta Kacewicza na recenzent... 2015-12-17