Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
49 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów magisterskich na kierunku socjologia 2000-12-14
48 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Studium Polityki Bezpieczeństwa Państwa 2000-12-14
47 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia zaocznych jednolitych studiów magisterskich i zaocznych uz... 2000-12-14
46 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych przy Zaocznym Studium Nauk Historycz... 2000-12-14
45 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie Regulaminu ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I ro... 2000-12-14
13 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie NR 14/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 8 grudnia 2000r. w sprawie powołania komisji ds. zamówień publicznych w celu zakupu sprzętu komputerowego 2000-12-08
12 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 grudnia 2000r. w sprawie powołania Komisji w celu wybrania firmy, w której zostaną zakupione bony towa... 2000-12-05
44 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie studiów podyplomowych w Centrum Bioetyki i Ekologii 2000-11-23
43 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie studiów podyplomowych na Wydziale Teologicznym w Radomiu 2000-11-23
42 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2000-11-23