Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
133 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała ... 2022-04-05
132 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-03-31
131 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy kierunków, na których będzie prowadzony proces ... 2022-03-31
130 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Gospodarki Światowej UKSW 2022-03-30
129 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała S... 2022-03-28
128 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Cen... 2022-03-28
127 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieokreślony 2022-03-28
126 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieokreślony 2022-03-28
125 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieokreślony 2022-03-28
124 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Chrześcijańska turystyka religijna studia pi... 2022-03-28