Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
491 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 86/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Zakładu na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2016-12-27
490 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Nauk Humanistycznych 2016-12-27
489 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia projektu mob... 2016-12-23
488 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW d... 2016-12-23
487 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji studentów i ... 2016-12-23
486 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 84/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2016-12-22
485 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Administratora czasu pracy symulatora samochodu osoboweg... 2016-12-22
484 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Studium Języków Obcych w UKSW na kadenc... 2016-12-22
473 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2016-12-21
472 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2016 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu zespołu do spraw wdroż... 2016-12-21