Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
126 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 16/11 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2011 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2011-12-22
125 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 17/11 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2011 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2011-12-22
1 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2011 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów w zajęciach i konsultacjach doradczych prowadzonych przez Centrum Szkoleń i... 2011-12-22
2 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2011 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w spraw... 2011-12-20
198 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 128/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 10/1 i działki 11/1 obręb 0002... 2011-12-15
197 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 127/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania fi... 2011-12-15
196 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i p... 2011-12-15
195 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytete... 2011-12-15
194 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 124/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytete... 2011-12-15
193 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii Chrze... 2011-12-15