Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
106 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyj... 2022-03-16
105 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania stałego zespołu roboczego d... 2022-03-15
103 2022 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 16/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2022-03-11
102 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 39/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Wsparcia Czasopism Naukowych w Uniwersytecie Kardyna... 2022-03-10
99 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwe... 2022-03-09
98 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84/2021 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu zajęć ... 2022-03-09
97 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 5/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławczej Komis... 2022-03-07
96 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów oraz Odwoławczej Kom... 2022-03-07
95 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie składu Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akad... 2022-03-07
94 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie składu senackich komisji na kadencję 2020-2024 2022-03-07