Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
93 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Wy... 2022-03-03
68 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie utworzenia kursu doskonalącego „Od leczenia do opieki – cyfrowa ed... 2022-03-02
67 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2022 r. zmieniająca decyzję Nr 10/2021 Prorektora ds. St... 2022-03-01
92 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 3/2021 Prorekto... 2022-03-03
91 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 2/2021 Prorek... 2022-03-03
66 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego ds. realizacji projektu pn.: „Wiem... 2022-02-28
65 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Reg... 2022-02-28
64 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Ste... 2022-02-25
63 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na okres 2 lat 2022-02-25
62 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-02-25