Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 21/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 171/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania kierunku teologia jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 123
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2022-03-24
rok 2022
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek studia program zmiana uchwały
załączniki