Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 25/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Centrum Badań Bezpieczeństwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 133
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-04-04
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi uchylenie zarządzenia a. Środowisko wewnętrzne 3. struktura organizacyjna
załączniki