Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 21/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Centrum Badań Bezpieczeństwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 128
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-03-28
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi regulamin utworzenie centrum badań bezpieczeństwa
załączniki