Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 33/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 143/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie przyporządkowania kierunku chemia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 155
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2022-04-28
rok 2022
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek pierwszego stopnia program wydział biologii i nauk o środowisku
załączniki