Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
198 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoaka... 2022-05-25
197 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 57/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 44/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
196 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 43/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
195 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 42/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
194 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
193 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim ... 2022-05-25
191 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynaro... 2022-05-25
190 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia cen... 2022-05-25
189 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 75/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
188 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studió... 2022-05-25