Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 37/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 79/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 159
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2022-04-28
rok 2022
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek pierwszego stopnia program wydział biologii i nauk o środowisku
załączniki