Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
115 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 14/2010 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego Podyplomowych Studiów "Sądownictwo i administracja w Kościele" 2010-02-25
114 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 13/2010 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 2010-02-25
113 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 12/2010 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o nagrodę Ministra za całokształt dorobku 2010-02-25
112 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 11/2010 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2010-02-25
99 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 3/10 Rektora UKSW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Aktywni na rynku pracy 2010-02-15
60 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2010 Rektora UKSW z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach studenckich, szkoleniach i ... 2010-02-05
61 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2010 Rektora UKSW z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-02-04
62 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora UKSW z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-02-03
63 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2010 Rektora UKSW z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktyc... 2010-02-01
111 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 10/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie regulaminu praktyk studenckich 2010-01-28