Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
50 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora UKSW z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2010/2011 2010-05-10
92 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/10 Rektora UKSW z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia po... 2010-05-07
138 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 37/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2010/201 2010-04-29
137 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 36/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2010/2011 2010-04-29
136 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 35/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie JM Rektorowi UKSW śp. ks. prof. zw. dr. hab. Rys... 2010-04-29
135 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 34/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania imienia ks. prof. dr. hab. Ryszarda Rumianka Kampusowi UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 2010-04-29
134 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 33/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2010-04-29
133 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 32/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Filozofii w Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki 2010-04-29
132 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 31/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2010-04-29
93 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/10 Rektora UKSW z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych 2010-04-20