Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
64 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2010 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności „Mariologia" na studiach doktoranckich w zakresie teologii, prowadzonych na Wydziale Teolog... 2010-01-19
100 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/2010 Rektora UKSW z dnia 15 stycznia 2010 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2010-01-15
67 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2010 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Promocji i Rekrutacji 2010-01-14
66 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2010 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia w UKSW Biura Informacji i Promocji 2010-01-14
101 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 1/2010 Rektora UKSW z dnia 8 stycznia 2010 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2010-01-08
68 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2010 Rektora UKSW z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez nauczycieli akademickich o zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów ora... 2010-01-08
71 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 1/2010 Rektora UKSW z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ogłaszania aktów prawnych stanowionych przez organy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2010-01-06
70 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 2/2010 Rektora UKSW z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2010-01-06
69 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2010 Rektora UKSW z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-01-06