Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
148 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 47/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2010-06-24
147 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 46/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2010-06-24
90 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 12/10 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie stawki wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i placówek opiekujących się studentami UKSW w czasie praktyk zawodowych 2010-06-18
43 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2010 Rektora UKSW z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2010/2011 2010-06-11
91 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 11/10 Rektora UKSW z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone przez... 2010-06-02
42 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2010 Rektora UKSW z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego 2010-06-01
146 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 45/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2009 2010-05-27
145 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 44/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2009 2010-05-27
144 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 43/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych kierunku studiów Praca socjalna 2010-05-27
143 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2011/2012 2010-05-27