Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
129 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 28/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do odznaczeń państwowych i resortowych 2010-03-25
128 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 27/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie powołania czasopisma naukowego Wydziału Nauk Pedagogicznych „Rocznik Nauk Pedagogicznych” 2010-03-25
127 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 26/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją ROMUALDO DEL BIANCO z siedzibą we Florencji (Włochy) 2010-03-25
126 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 25/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Poradnictwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2010-03-25
125 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 24/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW 2010-03-25
124 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 23/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o regulaminie Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-03-25
123 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 22/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów 2010-03-25
122 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 21/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o nagrodę Ministra za osiągnięcia naukowe 2010-03-25
121 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 20/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2010-03-25
120 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 19/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2010-03-25