Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 12/2010 Rektora UKSW z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach studenckich, szkoleniach i konsultacjach dotyczących zakładania działalności gospodarczej, organizowanych w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy"