Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
110 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 9/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 2010-01-28
109 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 8/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie planu inwestycyjnego UKSW na rok 2010 2010-01-28
108 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 7/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011 2010-01-28
107 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 6/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Księdzu Arcybiskupowi dr. Sławojowi Leszkowi Głódziowi 2010-01-28
106 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 5/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Księdzu Biskupowi prof. UWM dr hab. Gen. Dyw. Tadeuszowi Płoskiemu 2010-01-28
105 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 4/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI 2010-01-28
104 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-01-28
103 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 2/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2010-01-28
102 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 1/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2010-01-28
65 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2010 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2010-01-19