Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
119 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 18/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony 2010-03-25
57 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora UKSW z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niesta... 2010-03-24
58 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2010 Rektora UKSW z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 2010-03-15
96 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 6/10 Rektora UKSW z dnia 12 marca 2010 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2010-03-12
97 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 5/10 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie kancelaryjnych oznaczeń literowych stosowanych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-03-11
98 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 4/10 Rektora UKSW z dnia 10 marca 2010 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2010-03-10
118 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 17/2010 Senatu UKSW z dnia 2 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 2010-03-02
59 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora UKSW z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2010-03-01
117 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 16/2010 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2010 r.w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo–finansowym UKSW na 2009 rok 2010-02-25
116 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 15/2010 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego Podyplomowych Studiów "Zarządzanie i administracja w służbie charyzmatu instytu... 2010-02-25