Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
142 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 41/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011 2010-05-27
141 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 40/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2010-05-27
140 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 39/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2010-05-27
139 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 38/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony 2010-05-27
44 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora UKSW z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia kandydatów na studi... 2010-05-25
45 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora UKSW z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 2010-05-24
46 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora UKSW z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2010/2011 2010-05-21
48 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora UKSW z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia... 2010-05-19
47 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2010 Rektora UKSW z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2009/2010 2010-05-19
49 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora UKSW z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-05-12